Εγκαταστάσεις

Η ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ από το 2004 παράγει ραδιοφάρμακα για PET/CT εξετάσεις  χρησιμοποιώντας τις state of the art εγκαταστάσεις της που αποτελούν σημείο αναφοράς για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ραδιοφαρμάκων και συχνά τις επισκέπτονται ερευνητές, ειδικευόμενοι ή φοιτητές για τις μεταπτυχιακές μελέτες τους.

Το 2011 η ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ προχώρησε σε «αναβάθμιση» των εγκαταστάσεών της αυξάνοντας το εύρος των παραγόμενων ραδιοφαρμάκων όπως επίσης και τον αριθμό των παραγωγών που μπορούν να γίνουν ημερησίως.

Κύρια σημεία με τα οποία μπορούμε να περιγράψουμε την τεχνολογική επένδυση από το 2004  μέχρι και σήμερα είναι
τα κάτωθι:

 • Έκταση 1400 m2 για την παραγωγή, τη σύνθεση και τον έλεγχο ποιότητας των ραδιοφαρμάκων
  πρόσθετων 600 m2 για βοηθητική υποστήριξη
 • Δύο (2) κύκλοτρα παραγωγής ιατρικών ραδιοϊσοτόπων
 • Οκτώ (8) μηχανές σύνθεσης PET ραδιοφαρμάκων
  Για συνεχή παραγωγή καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας
 • Τέσσερεις (4) μηχανές κλασμάτωσης του τελικού προϊόντος
  σε φιαλίδια πολλαπλών δόσεων για υποστήριξη πολλαπλών πελατών ανά φάση παραγωγής
 • Δώδεκα (12) θωρακισμένες μονάδες υψηλής φαρμακευτικής καθαρότητας
  οι οποίες διασφαλίζουν τη στειρότητα του τελικού προϊόντος
 • Δύο (2) πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας ραδιοφαρμάκων
  στο οποίο πιστοποιείται η συμφωνία των προδιαγραφών του τελικού φαρμακευτικού προϊόντος με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας.
 • Εσωτερικά εγκατεστημένους υποσταθμούς Δ.Ε.Η.
  Δύο (2) με αυτόματη μεταγωγή
 • Αδιάλειπτη παροχή ρεύματος
  Με υποστήριξη από 400 KVA UPS και αυτόματη εκκίνηση γεννήτριας 500 KVA
 • Ειδικά ανεπτυγμένο για την εταιρεία σύστημα BMS
  Για συνεχή έλεγχο θερμοκρασίας, υγρασίας και πιέσεων των χώρων παραγωγής
 • Προσωπικό Συντήρησης
  Αποτελούμενο από ένα (1) συντηρητή και ένα (1) τεχνικό χειριστή με αλληλοεπικάλυψη
 • Διαβάθμιση πρόσβασης
  Σύστημα ελέγχου πρόσβασης σε κάθε χώρο με 24ωρη φύλαξη από προσωπικό μόνιμης απασχόλησης
 • Συμβόλαιο συντήρησης υποδομών
  με ανταλλακτικά και 2 ώρες μέγιστος χρόνος αποκατάστασης της βλάβης