Διαγνωστικό

Ένα σημαντικό τμήμα της ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ είναι ο διαγνωστικός τομέας. Με σκοπό να ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες των διαγνωστικών τμημάτων, έχει επικεντρώσει τις δραστηριότητές της στους παρακάτω τομείς με μεγάλη επιτυχία.

Πυρηνική Ιατρική

Στην προσπάθειά της να ικανοποιήσει τις ανάγκες των εργαστηρίων της Πυρηνικής Ιατρικής στην Ελλάδα, η ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ έχει πλέον ηγετική θέση στην εισαγωγή και διανομή ραδιοφαρμάκων και ραδιοϊσοτόπων, έχοντας το υψηλότερο μερίδιο στη συνολική ετήσια κατανάλωση ράδιο-αντιδραστηρίων και συνοδού εξοπλισμού, αντιπροσωπεύοντας μεγάλους οίκους του εξωτερικού όπως Diasorin, Zentech, DSL και Immunotech.

Προϊόντα Elisa

Ταυτόχρονα με τα προϊόντα της χημιφωταύγειας η ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ προωθεί μια σειρά προϊόντων Elisa (Αναλυτές και Αντιδραστήρια), αντιπροσωπεύοντας οίκους του εξωτερικού διακεκριμένους για την αξιοπιστία των προϊόντων τους.

Ανοσολογικοί Αναλυτές

Στα πλαίσια της προσπάθειάς της να καλύψει πλήρως τις ανάγκες σε διαγνωστικά, η ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα των Ανοσολογικών και Ορμονολογικών Αναλυτών με μεγάλη επιτυχία, και προωθεί τον υπεραυτόματο αναλυτή χημιφωταύγειας Liaison της Diasorin, της οποίας είναι αποκλειστική αντιπρόσωποςστην Ελλάδα.

Τεχνική Υποστήριξη

Η ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ έχει δικό της άριστα οργανωμένο τεχνικό τμήμα, με δίκτυο που καλύπτει όλη την Ελλάδα και είναι σε θέση να προσφέρει 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε κάθε πελάτη με εγκατεστημένο αναλυτή.