Εταιρία

Η εταιρεία ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1992 με σκοπό την υψηλού επιπέδου κάλυψη όλων των αναγκών της ελληνικής ιατρικής κοινότητας στον τομέα της Ογκολογίας, της Καρδιολογίας και της Πυρηνικής Ιατρικής.

Τον Ιούνιο του 2000 προχώρησε στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επένδυση υψηλής τεχνολογίας που έχει γίνει στην Ελλάδα, στο χώρο της απεικονιστικής ιατρικής, με την εγκατάσταση και λειτουργία του πρώτου κυκλοτρονίου παραγωγής βραχύβιων ραδιοϊσοτόπων και ραδιοφαρμάκων. Μετά από τρία και πλέον έτη εντατικής μελέτης και συνεργασίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα, με επιστήμονες διεθνούς κύρους και με απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό, τόσο σε κατασκευαστικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο, η υψηλού κόστους επένδυση ήρθε σε πέρας και σε πλήρη λειτουργία.
Από τον Ιούνιο του 2004 η ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής για τον ιατρικό κόσμο της Ελλάδος αφού με τη λειτουργία του κυκλοτρονίου της ήταν πλέον δυνατή η εγκατάσταση και λειτουργία PET και PET/CT συστημάτων στην Ελλάδα.
Σήμερα η ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ εκτός από την Ελλάδα διανέμει τα παραγόμενα είδη της σε όλα τα Βαλκάνια και την Κύπρο.

Δίκτυο